Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser for SG-butik/Salling Grovvarer.

Vore salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 01.01.2014.

Salgs- og leveringsbetingelser for SG-butik, CVR nr.: 51 55 81 11/Salling Grovvarer, CVR nr.: 68736315,
M. P. Stisensvej 17, Breum, 7870 Roslev (efterfølgende kaldet SG).
Nærværende betingelser finder anvendelse for alle køb og online-bestillinger af varer og ydelser via SGs webshop.

Kontaktinformationer:
Mail:   ordre@sallinggrovvarer.dk
Tlf. 97 57 60 88 - Tast 1 for landbrugsvarer - Tast 2 for butiksvarer
Hjemmeside:  www.sgbutik.dk
Forretningsadresse:  M. P. Stisensvej 18, Breum, 7870 Roslev

1. Aftaleindgåelse
1.1. Alle oplysninger på www.sgbutik.dk er en opfordring til at gøre tilbud.
Afgivelse af en ordre anses som et tilbud, som SG kan acceptere.
1.2. Efter afgivelse af ordre vil kunden modtage en bekræftelse via e-mail.
Denne bekræftelse er alene en bekræftelse på, at SG har modtaget tilbuddet.
1.3. SG accepterer et tilbud ved at foretage levering.

2. Prisangivelser
2.1. Alle priser er inkl. moms, offentlige afgifter og levering i Salling og Fjends.
2.2. Prisen er opgivet i danske kroner.
2.3. SG forbeholder sig ret at ændre prisliste uden forudgående varsel herom.

3. Betalingsvilkår
3.1. Betaling for online-bestillinger sker via internettet over en sikret linje.

4. Leveringsvilkår
Træpiller til indblæsning
4.1. SG leverer de bestilte varer inden 8 arbejdsdage efter ordre.
Aftale om fast dag eller tidspunkt for leveringen er i reglen ikke muligt,
men skriv dit ønske i kommentarfeltet og vi bestræber os på at opfylde dit ønske.
4.2. I kommentarfeltet på bestillingssiden er det muligt at beskrive, hvor varen ønskes leveret.
Er det ikke muligt at levere det ønskede sted, vil chaufføren aflæsse den, hvor han finder det mest hensigtsmæssigt.
4.3. Levering af den bestilte mængde forudsætter fri adgang til passende modtagerfaciliteter.
4.4. Kunden modtager en faktura med angivelse af den præcise mængde og beløb via e-mail eller alm. post.

Pallevarer
4.5. SG leverer de bestilte varer inden 8 arbejdsdage efter ordre.
Det er ikke muligt at aftale fast dag eller tidspunkt for leveringen.
4.6. I kommentarfeltet på bestillingssiden er det muligt at beskrive, hvor varen ønskes placeret.
Brug evt. skilt til markering af denne placering. Er det ikke muligt at levere det
ønskede sted, vil chaufføren aflæsse den, hvor han finder det mest hensigtsmæssigt.
4.7. Levering sker ved aflæsning vha. palleløfter og levering kan af denne grund kun ske på kørefast underlag/vej.
4.8. Træpiller i sække og briketter er emballeret i plastic og er umiddelbart vandafvisende.
De skal dog helst opbevares indendørs hurtigst muligt efter modtagelse. Hvis pillerne har stået
udendørs i mere end 24 timer efter modtagelsen, bortfalder ethvert ansvar fra SGs side.
Generelt
4.9. Hvis det ikke er muligt for chaufføren at aflevere varen på grund af f.eks. låste døre, afspærring,
manglende tilgængelighed eller lignende, og chaufføren derfor må tage varen med igen for
returnering eller senere levering, vil kunden blive opkrævet 200 kr. pr. tons eller palle,
inkl. moms. til dækning af omkostningerne.
 
5. Ejendomsforbehold
5.1. SG forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen,
med tillæg af påløbne omkostninger, er betalt.

6. Ansvar
6.1. SG stiller ingen garanti for leveringtid.
6.2. SG kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.
6.3. SG er ikke erstatningsansvarlig for skader på kundens ejendom ved levering
som skyldes kundens anvisninger.
6.4. SGs erstatningsansvar er, uanset årsagen, begrænset for et beløb, der svarer til
prisen for de bestilte varer.

7. Gode råd og tilbud via e-mail
7.1. SG kan sende løbende nyheder og tilbud om lignende produkter til den e-mail adresse,
som blev opgivet i forbindelse med ordren.
7.2. Framelding af denne service kan til enhver tid ske til SG via tlf. eller e-mail.

8. Privatlivspolitik
8.1 For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

8.2. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

8.3. Personoplysningerne registreres hos SG-butik webshop og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes, såfremt der ikke har været handelsaktivitet.

8.4. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
8.5. Oplysninger afgivet til www.sgbutik.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

8.6. Som registreret hos www.sgbutik.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Salling Grovvarer via e-mail
ordre@sallinggrovvarer.dk
eller på tlf. 97576088.

9. Vilkårsændring
9.1. Disse vilkår kan uden varsel ændres af SG med virkning for fremtidige aftaler om
levering af varer.
9.2. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.sgbutik.dk.

10. Fortrydelsesret
10.1. Justitsministeriet stiller krav om, at følgende tekst oplyses til forbrugeren om fortrydelsesret
ved fjernsalg af varer, bortset fra varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle
behov, i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke har påtaget sig at afhente varen hos forbrugeren
ved dennes udøvelse af fortrydelsesretten:

”FORTRYDELSESRET
De kan fortryde den indgåede aftale efter forbruger-aftalelovens § 17.
FORTRYDELSESFRISTEN
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået varen eller den
første levering i hænde. De har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse
oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag,
De har modtaget varen. Hvis De f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningerne senere,
f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag.

HVORDAN FORTRYDER DE?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til sælger. Det er tilstrækkeligt, at De inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til sælger. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. gemme kvitteringen for, at De har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse. Medmindre andet er aftalt, skal De selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Har sælgeren i henhold til aftalen leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelsen dog sælgeren.
Varen skal tilbagesendes til:
Navn: SG-butik/Salling Grovvarer
Adresse: M. P. Stisensvej 17, Breum, 7870 Roslev
De kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente den på posthuset mv.
BETINGELSER FOR AT FORTRYDE AFTALEN:
Det er som hovedregel en betingelse, at De kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da De modtog den.”

Der gøres opmærksom på, at pkt. 9 om fortrydelsesret kun finder anvendelse for online-bestillinger